ASHA-HOPE

ASHA-HOPE is een scholingsproject in India en Sri Lanka dat aan arme kinderen de kans geeft onderwijs te volgen.

 

info@asha-hope.be

Rekeningnummer ASHA-HOPE :

Zonder fiscaal attest : IBAN: BE33 7332 3350 0046 - BIC: KREDBEBB

 Met fiscaal attest : IBAN: BE06 7340 3719 1122 - BIC: KREDBEBB

Download hier de folder

Download hier: Info afschaffing duo-legaat

VASTENACTIE DE BRON

Rekening houdend met alle restricties en maatregelen m.b.t. Covid-19 is basisschool DE BRON uit Lovendegem er toch in geslaagd hun jaarlijkse Vastenactie t.v.v. ASHA-HOPE te organiseren. Weliswaar zonder publiek en zonder de gebruikelijke voorstelling van ons project door zr. Claire. Zie hier hoe Zr. Claire de kinderen toespreekt: https://www.youtube.com/watch?v=2Bu-iJttJDc . Het lied was alvast een groot succes bij de kinderen.

Op 16 maart 2021 hielden de kleuters een BEWEGINGSDAG. Ouders, familie en vrienden konden hun kleuter sponsoren bij het afleggen van een bewegingsparcours. De kleuters haalden zomaar eventjes de fantastische som van 1.400 euro op! Proficiat!!

Het 1ste, 2de en 3de leerjaar van de Onderbouw houden normaliter tijdens de 2 laatste weken voor de Paasvakantie een VOORLEESMARATHON. Ouders, familie en vrienden kunnen hun kinderen sponsoren en stimuleren om veel te lezen. Op die manier zetten ze zich in voor kinderen ver van hier. Het valt nog af te wachten of deze actie nog zal kunnen doorgaan, gezien de verstrenging van de Corona-maatregelen.

Met de opbrengst krijgen schoolkinderen uit India en Sri Lanka de mogelijkheid om naar school te gaan, een belangrijk kinderrecht! Hier een evidentie, ginds absoluut niet.

Lees meer »