Ons uitgangspunt is de sponsoring van individuele schoolkinderen in India en Sri Lanka via het scholingsproject ASHA-HOPE. We sponsoren kinderen met zeer beperkte financiële middelen die anders geen kans hebben op onderwijs.

 

Onze doelstellingen

  1. Het individueel sponsoren van (een deel van) de schoolkosten van arme en kwetsbare kinderen in India of Sri Lanka via een jaarlijkse vaste storting.
  2. Het inzamelen van extra giften voor het aankopen van materiaal voor de scholen en de internaten in India of Sri Lanka.

Onze individuele sponsors engageren zich tot het betalen van minimum € 30 per jaar als bijdrage voor (een deel van) het inschrijvingsgeld en de schoolkosten van een hen toegewezen sponsorkind. 
Alle sponsorkinderen lopen school bij de Zusters van Liefde van Jezus & Maria in India en Sri Lanka en/of verblijven in een van hun internaten.

 

Momenteel worden zo meer dan 750 kinderen in 20 verschillende scholen, hostels en internaten gesteund.
De sterkte van ons project schuilt in de goede en rechtstreekse contacten en de samenwerking met de zusters ter plaatse die coördinerend optreden. Alle financiële bijdragen gaan via ASHA-HOPE rechtstreeks naar de zusters die er vervolgens op toezien dat de gesponsorde kinderen effectief deelnemen aan de lessen. Zij zorgen ook voor regelmatige feedback over de vorderingen van de kinderen. Onze werkingskosten zijn minimaal en onze inspanningen zijn volledig gebaseerd op vrijwilligerswerk.

Daarnaast financieren we het loon van de 3 artsen in het dispensarium in Sidhpur.

 

Bezoeken aan onze projecten ter plaatse

Dit zijn telkens hoogtepunten in de werking van ASHA-HOPE! In het belang van een goede opvolging bezoeken we regelmatig een aantal van onze projecten*.

  • april 2003 - India: zr. Claire, An, Marleen
  • april 2007 - India: zr. Claire, An, Marleen, Els, Paul, Dora
  • augustus 2010 – Sri Lanka: zr. Claire, An, Marleen, Els, Paul, Dora
  • april 2013 - India: zr. Claire, An, Marleen, Els, Paul
  • maart 2015 - Sri Lanka: zr. Claire, Dora
  • oktober 2017 - India: zr. Claire, Els, Dora, Paul, Marleen
  • Gepland: oktober 2020 - Sri Lanka: uitgesteld naar latere datum t.g.v. COVID-19
  • april 2023 - India: zr. Claire, An, Els, Dora, Paul, Marleen

* : Alle bezoeken aan de projecten ter plaatse worden door de leden van de werkgroep zelf gefinancierd.