Boarding school

Ratnapura

SRI LANKA

In maart 2015 bij ons bezoek aan Sri Lanka werd ons gevraagd om een nieuw project op te nemen. Het gaat om de boardingschool die gelegen is binnen het domein van de zusters, in een gedeelte van het klooster waar ze een beneden- en bovenverdieping hebben.

Sr. Rose Marina is de verantwoordelijke en wordt bijgestaan door sr.Yogarani.

 

De meisjes komen uit arme families of een aantal van hen uit gebroken gezinnen en allemaal uit verafgelegen dorpen. De families zoeken naar een degelijke school voor hun kind en dit vaak niet vinden in hun omgeving, opdat ze een goede opleiding zouden krijgen.

De meesten van deze meisjes zijn Tamil.

 

Deze boardingschool is gestart op vraag van de staatsschool, waar de zusters ook les geven. Er waren meisjes die omwille van financiële redenen en ook omwille van te grote afstand van de school woonden, niet konden blijven op de school. De zusters werden gevraagd voor een boardingschool voor leerlingen die in het middelbare afdeling zitten.

 

Momenteel zijn er 13 meisjes en dit zal nog uitbreiden. Ze zijn tussen 12-18 jaar oud.

 

De kostprijs voor het internaat bedraagt 40 euro/maand. Hiervan betaalt de familie de helft en de andere helft wordt door de congregatie betaald. ASHA-HOPE zorgt nu voor ondersteuning.

Zoals de andere internaten hebben zij ook een dagschema tijdens de week en ook voor in het WE.

Dit is ongeveer gelijklopend met het internaat dat ligt op hetzelfde domein.

Vakantieperiode

Is verdeeld over drie perioden:

  • April: 2 weken
  • Augustus: zomervakantie die tot ongeveer 6 weken duurt
  • December: 1 week met de kersttijd! / sommige hebben 2 weken

Er zijn ook jonge kinderen en meisjes die niet met vakantie kunnen gaan omdat ze geen familie meer hebben. Voor hen worden er dan uitstappen georganiseerd en spelprogramma's.

De schoolvakanties in het Noorden zijn verschillend.

Staatschool

De examens zijn drie keer per jaar, telkens voor de vakantieperiode.

 

Overzicht van de studie

  • Grade 1-11 (6-16 jaar)= O/L: Ordinary Level
  • Grade 12-13 (17-18 jaar)= A/L: Advance Level Examens om over te gaan naar A/L op 15/16-jarige leeftijd, wie niet slaagt kan grade 11 opnieuw doen.
  • Wie slaagt voor de eindexamens kan naar de universiteit gaan.