Amperyvi Hostel

Vavuniya District

CHEDDIKULAM

SRI LANKA

Cheddikulam is een kleine stad die gesitueerd is in de noordelijke provincie.

Het internaat is gelegen op het domein van de zusters. Het is alleen voor meisjes en is reeds gestart in 1983 met toen ongeveer de 50 kinderen. 

Het is een groot maar oud internaat. Er kunnen momenteel slechts een beperkt aantal meisjes terecht omdat een deel van de accommodatie niet in orde is (zoldering is in slechte staat - het dak lekt en het regent binnen in de 2de slaapzaal). Er zouden dringend renovatiewerken moeten gebeuren.

Sr Tharani is de verantwoordelijke.

De leeftijd van de meisjes varieert van 12 tot 18 jaar.

De meisjes komen van de dorpen, vooral uit arme families. De meeste ouders hebben geen werk.

Sommigen zijn vissers of bewerken rijstvelden. Vrouwen werken vooral op het land.

 

De staatsschool is dicht bij het internaat waar ook een aantal zusters les geven.

Onderwijs is in Tamil. Als vak hebben ze ook Engels.

 

Wij sponsoren 13 meisjes sinds 2012.

 

Overzicht van het dagschema tijdens de week

 • 04u30: opstaan, studie, morgengebed
 • 06u30: wassen en schooluniform aantrekken (badplaats buiten met betonnen ommuring), ontbijt
 • 07u00: vertrekken al naar school omdat ze eerst nog extra les hebben om drie vakken bij te werken: wiskunde, Engels en geschiedenis.
 • 08u00: de school start om 8u en eindigt om 14u. Ze krijgen middageten op school.
 • 22u00: bedtijd (maar tijdens de examentijd studeren de oudste meisjes soms tot 24u00).

 

Tijdens het Weekend

 

Zaterdag

 •           Vrije dag en kunnen ze langer slapen.
 •           Tijd voor zichzelf: kleren wassen- strijken - lezen- ontspanning.
 •           Sommige gaan in de namiddag slapen omdat de nachten in de week kort zijn.

Zondag

 •           Eucharistieviering
 •           Ontbijt
 •           Vrije tijd

 

Vakantieperiode

 • April: 2 weken
 • Augustus: zomervakantie die tot ongeveer 6 weken duurt
 • December: 1 week met de kersttijd! / sommige hebben 2 weken

Er zijn ook jonge kinderen en meisjes die niet met vakantie kunnen gaan omdat ze geen familie meer hebben. Voor hen worden er dan uitstappen georganiseerd en spelprogramma's.

 

Staatschool

De examens zijn drie keer per jaar, telkens voor de vakantieperiode.

 

Overzicht van de studie

 • Grade 1-11 (6-16 jaar) = O/L: Ordinary Level
 • Grade 12-13 (17-18 jaar) = A/L: Advance Level
 • Examens om over te gaan naar A/L op 15/16-jarige leeftijd, wie niet slaagt kan grade 11 opnieuw doen.
 • Wie slaagt voor de eindexamens kan naar de universiteit gaan.