Mis je fiscaal attest niet!

 

Je geniet van belastingvermindering

Giften aan ASHA-HOPE zijn fiscaal aftrekbaar. Als je op jaarbasis minstens 40 euro schenkt aan ASHA-HOPE,  heb je via dit fiscaal attest recht op een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag. Je ontvangt je attest via de organisatie OSJ in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar waarin je je storting deed. Je voegt dit attest toe aan je belastingaangifte.

ASHA-HOPE is verplicht door te geven aan de overheid wie een fiscaal attest ontving en doet dit via de organisatie OSJ.

 

NIEUW | Verstrengde wetgeving verreist voortaan het rijksregisternummer op fiscale attesten

Vanaf 1 januari 2024 wordt de wetgeving m.b.t. fiscale attesten aanzienlijk strenger. Zo is het voortaan verplicht het volgende te vermelden op het attest (verplichting SPF Financiën – art 323/3 CIR92):

  • voor natuurlijke personen: het rijksregisternummer
  • voor ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen: het ondernemingsnummer of identificatienummer van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KBO-nummer).

Als de belastingdienst je met 100% zekerheid kan identificeren, zal je fiscaal attest dan ook automatisch in je aangifte verschijnen. Enkel de gegevens van een individu kunnen automatisch gekoppeld worden aan je aangifte. Steun je ons via een gezamenlijke rekening en ben je als koppel bij ons gekend? Geef dan van slechts één persoon de volledige voornaam, familienaam, adresgegevens, geboortedatum en het rijksregisternummer door.